Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankBabice - Wersja polskaBabice - English version

Hrad ve městě Babice

 (Babice • Lipowiec • Wygiełzów) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

zLokalizacja zamku na mapie Polskiámek Lipowiec je postaven na vysokém skalním hřbetu Garbu Tenczyńskiego vysunutého na západ od Wyżyny Krakowskiej. První opevnění zde vznikly pravděpodobně již dlouho před hradem. Hrad byl později přestavěn na dřevěný zámeček z iniciativy Konrada Mazowieckiego. Vážnějąího obranného významu získal zámek po nástupu vlády Bolesława Wstydliwego, který v roce 1243 přikázal biskupovi Prandocie postavit zde strážnici k ochraně hranice státu.
Zámek zůstal nemovitostí biskupů a v roce 1295 se stal majetkem biskupa Jana Muskaty. Za jeho panování byla značně přestavěna prvotní stavba. Tehdy byly postaveny první zděné části, mimo jiné i věže. Věž kromě obranné role splňovala také funkce vězení pro odsouzené na smrt hladem, které spouątěli na dno hlubokého vězení. Biskup byl na straně českého knížete Václava II, který vznesl požadavky na polskou korunu, koruna vąak zůstala ve vlastnictví Władysława Łokietka a Muskata se musel schovat v lipowieckim zámku.
V roce 1443 přestal zámek plnit sídelní roli pro krakovské biskupy. Zbigniew Oleśnicki po vykoupení Księstwa Siewierskiego přenesl sídlo biskupů na zámek v Siewierzu. V Lipowcu vzniklo vězení pro duchovní, nadále zde avąak stále přebýval jeden z biskupů, kníže a také vojenská posádka.
Daląí přestavba byla provedena v XV století, tehdy celek získal nynějąí podoby - malý dvůr obklopený obytnou 
Zamek Lipowiec w Babicach
Zamek na fotografii lotniczej z 1927 roku
zástavbou i níže položené podzámčí obehnané obvodovou zdí. Věže byly nastaveny o tři podlaží a v této podobě se zachovaly až do dneąka v nezměněném stavu. Ve dvou horních podlažích jsou umístěny střelecké otvory přizpůsobené pro palné zbraně, z kterých bylo možné hlídat příjezdovou cestou na zámek. Vjezd byl umístěn 10 metrů nad úrovní předzámeckého dvoru. Daląí modernizace již nenaruąily ve velkém tvar zámku z XV. století.
Zámek do konce XVIII století plnil roli vězení. A to hodně dobrého vězení, poněvadž je zaznamenán jen jeden podařený útěk. Frantiąek Stankar, autor projektu převedení reformy v polsku byl za své dílo uvězněný v Lipowci. Kolem roku 1550 utekl z cely, a v tom mu, podle legendy, pomohla zamilovaná dcera vězeňského dozorce. Po provazech poslaných od ní se spustil ven.
V 1655 roce zámek zajali ąvédové, kteří ho upravili na byt gubernatora Krakova, generála Paula Wirtza. Po dvou letech ustupující ąvédové spálili budovy. Obnovy se ujal v roce 1732 biskup Konstanty Szaniawski, v roce 1754 ji ukončil biskup Zámek, již nemající vojenského 
Zamek Lipowiec w Babicach
K dispozici v 3D
Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013
významu, znovu začal plnit roli vězení, tentokrát vąak již ne tak přísného. Dům nápravy i duchovních cvičení organizoval specialní seminář pro vězněné duchovní.
V roce 1789 byl zámek obsazen rakouskými vojsky, což ukončilo dlouhou historii vězení. Přes daląí 60 let zámek byl obydlený dokonce přes požár z roku 1800, který uąkodil dost významně budovám. Úplně tehdy shořely střechy a také stropy místností na nejvyąąím patře.
Zámek zůstal obydlený do poloviny XIX století. Během lednového povstání v roce 1863 roce se zde bránil oddíl generała Mariana Langiewicza.
Teď po konservátorských prácích z let 1961-1968 Lipowiec, jako trvalá ruina, je dostupný pro návątěvníky.
Zamek Lipowiec w Babicach - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Lipowiec w Babicach - fot. ZeroJeden, IV 2011 Zamek Lipowiec w Babicach - fot. ZeroJeden, IV 2011 Zamek Lipowiec w Babicach - fot. ZeroJeden, IV 2011 Zamek Lipowiec w Babicach - fot. ZeroJeden, IV 2011 Zamek Lipowiec w Babicach - fot. ZeroJeden, IV 2011 Zamek Lipowiec w Babicach - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Lipowiec w Babicach - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Lipowiec w Babicach - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek Lipowiec w Babicach - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Lipowiec w Babicach - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek Lipowiec w Babicach - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Lipowiec w Babicach - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek Lipowiec w Babicach - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek Lipowiec w Babicach - fot. ZeroJeden, IV 2011 Zamek Lipowiec w Babicach - fot. ZeroJeden, IV 2011 Zamek Lipowiec w Babicach - Widok z lotu ptaka od wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Lipowiec w Babicach - Widok z lotu ptaka od wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Lipowiec w Babicach - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Lipowiec w Babicach - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Lipowiec w Babicach - Widokówka z 1930 roku Zamek Lipowiec w Babicach - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Lipowiec w Babicach - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Lipowiec w Babicach - Zamek Lipowiec w 1914 roku Zamek Lipowiec w Babicach - fot. ZeroJeden, IV 2011 Zamek Lipowiec w Babicach - Foto: ZeroJeden, VIII 2001 Zamek Lipowiec w Babicach - Zamek na fotografii lotniczej z 1927 roku Zamek Lipowiec w Babicach - Zamek na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego Zamek Lipowiec w Babicach - Zamek Lipowiec na zdjęciu Józefa Zajączkowskiego z 1905 roku Zamek Lipowiec w Babicach - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek Lipowiec w Babicach - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek Lipowiec w Babicach - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Lipowiec w Babicach - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek Lipowiec w Babicach - Loch głodowy w wieży, fot. ZeroJeden, IV 2011 Zamek Lipowiec w Babicach - fot. ZeroJeden, IV 2011 Zamek Lipowiec w Babicach - Plan zamku zaczerpnięty z 'Leksykonu zamków polskich'  <!--[<a href='135' title='Zamek Lipowiec w Babicach - 135' alt='Zamek Lipowiec w Babicach - 135' target=_blank>źródło</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek Lipowiec w Babicach - Ruiny zamku Lipowiec na litografii Jana Nepomucena Głowackiego, '24 widoków miasta Krakowa i jego okolic', Kraków 1832 Zamek Lipowiec w Babicach - Drzeworyt P.Dziedzica, Tygodnik Illustrowany 1873 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Lipowiec w Babicach - Rekonstrukcja zamku XVI-wiecznego według Jana Salma, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek Lipowiec w Babicach - Rekonstrukcja zespołu przedbramia z XV-XVI wieku według A.Swaryczewskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=307&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(307);return false;'>źródło</a>]
Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.