Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankBędzin - Wersja polska

Hrad ve městě Będzin

  

blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Będzin:    Będziemyśl ·


Překlad:

ALokalizacja zamku na mapie Polskircheologický výzkum prováděný v roce 1991 ukázal, že první opevnění zde vzniklo na nynějąí Górze Zamkowej nad Czarną Przemszą na přelomu IX. a X. století a byl to val a příkop. Potom zde Bolesław Wstydliwy založil obranný hrad, který se po rozdělení obvodů ujmul vlády nad krakovskou oblastí a chtěl zesílit svoji pozici nadvládou nad významnou obchodní cestou z Krakova do Wroclawi. Pravděpodobně jeątě ve XIII. století vznikla první část zděná v dosud dřevěném hradě - okrouhlý stołp u čtvercového základu.
Zděný zámek vznikl za časů Kazimierza Wielkiego. Obranné vlastnosti terenu byly velmi dobře využity stavitely, kteří překopáním suchého příkopu dodatečně zesílili dojezd do zámku od východu. Obytný dům byl přizpůsobený k obranu, ale plnil také funkci 
Zamek w Będzinie
Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 7, 1881
baszty. Dřívějąí okrouhlá věž se nalezala v severo-západním rohu budov, a celek byl obehnán dvojitým systemem zdí.
První nevelká pohraniční osada se začala rozvíjet v město, které Kazimierz Wielki současně s hradem a kostelem obehnal zdmi.
Podle legendy Kazimierz Wielki přícházející v to místo řekl: "Tu budu odpočívat" a odtud se má odvozovat název města Będzin a nedaleká byla Czeladź podle této legendy místem kde se zastavila královská suita.
Ve středověku byl Będzin hodně významným článkem obranné línie na pomezí s čechy. Předsunutý před linie "Orlich Gniazd" přijímal první útoky ze strany slezských knížat.
V roce 1589 byl na zámku podepsán bedzinský pakt v kterém byl vzat do zajetí rakouský arcikníže Maxmilian a zřekl se práv na polský trůnu. V roce 1683 zde přebýval král Jan III Sobieski směřující na vojenskou pomoc Vídni . Později zámek stupňovitě chátral a teprve v roce 1834 byly přijaty plány pro navrácení dávného lesku. Projekt obnovy připravil Franciszek Maria Lanci. V plánech bylo vytvoření hornické ąkoly pro potřeby rozvíjejících se dolů v okolí.
Po poničení 
Zamek w Będzinie
Zamek w Będzinie na zdjęciu z lat 1930-1939
z doby 2. světové války byly plně spraveny zničené zdi a teď zámek působí jako centrum kulturní organizujíc různé výstavy a akce.
Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, VII 2000 Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, VII 2000 Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, VII 2000 Zamek w Będzinie - Zamek na przedwojennej widokówce Zamek w Będzinie - Zamek na widokówce z 1930 roku Zamek w Będzinie - Zamek w początkach XX wieku Zamek w Będzinie - Zamek na pocztówce z okresu międzywojennego Zamek w Będzinie - Zamek na widokówce z 1925 roku Zamek w Będzinie - Zamek na widokówce z 1912 roku Zamek w Będzinie - Ruiny zamku w 1920 roku Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, VII 2000 Zamek w Będzinie - Widok zamku z widokówki z 1908 roku Zamek w Będzinie - Widok zamku na widokówce z 1905 roku Zamek w Będzinie - Zamek na przedwojennej widokówce Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, VII 2000 Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Będzinie - Widok z lotu ptaka od wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Będzinie - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Będzinie - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Będzinie - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Będzinie - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Będzinie - Widok z lotu ptaka od północy, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Będzinie - Widok z lotu ptaka od północy, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w Będzinie - Zamek w Będzinie na widokówce z 1930 roku Zamek w Będzinie - Ruiny zamku na fotografii z 1907 roku Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Będzinie - Zamek na fotografii lotniczej z lat 1920-1939 Zamek w Będzinie - Zamek w Będzinie na zdjęciu z lat 1930-1939 Zamek w Będzinie - Zamek w Będzinie na zdjęciu z 1899 roku Zamek w Będzinie - Zamek w Będzinie na pocztówce z 1920 roku Zamek w Będzinie - Zamek w Będzinie na fotografii z 1889 roku Zamek w Będzinie - Zamek w Będzinie na zdjęciu z 1933 roku Zamek w Będzinie - Zamek w Będzinie na zdjęciu z 1933 roku Zamek w Będzinie - Zamek na widokówce z 1942 roku Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, XII 2004 Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, VII 2000 Zamek w Będzinie - Foto: ZeroJeden, VII 2000 Zamek w Będzinie - Plan zamku zaczerpnięty z 'Leksykonu zamków polskich'  <!--[<a href='104' title='Zamek w Będzinie - 104' alt='Zamek w Będzinie - 104' target=_blank>źródło</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Będzinie - Plan zamku zaczerpnięty z 'Leksykonu zamków polskich'  <!--[<a href='271' title='Zamek w Będzinie - 271' alt='Zamek w Będzinie - 271' target=_blank>źródło</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Będzinie - Projekt odbudowy zamku w Będzinie F.M.Lanciego z około 1834 roku na rysunku B.Podbielskiego Zamek w Będzinie - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 7, 1881 Zamek w Będzinie - Rekonstrukcja zamku według Jana Salma, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Będzinie - Rysunek Jana Gumowskiego z lat 30. XX wieku Zamek w Będzinie - Drzeworyt według rysunku Dymitrowicza, Tygodnik Illustrowany 1867 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Będzinie - Drzeworyt A.Malinowskiego, Tygodnik Illustrowany 1873 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Będzinie - Drzeworyt według rysunku Brzozowskiego, Tygodnik Illustrowany 1865 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Będzinie - Zamek w Będzinie na rysunku Jana Olszewskiego z 1904 roku

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.