Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla¹ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankBesiekiery - Wersja polska

Hrad ve mìstì Besiekiery

  

Legendy
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo
Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - Ruiny zamku na fotografii sprzed 1915 roku Zamek w Besiekierach - Ruiny zamku na fotografii sprzed 1915 roku Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Zdjêcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Besiekierach - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Besiekierach - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Besiekierach - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Besiekierach - Plan wg pomiaru z lat 1815-1830 wed³ug Bohdana Guerquina  <!--[<a href='171' title='Zamek w Besiekierach - 171' alt='Zamek w Besiekierach - 171' target=_blank>¼ród³o</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Besiekierach - Rekonstrukcja rzutu pierwszej budowli wed³ug Tadeusza Poklewskiego i Emilii Garbarczyk  <!--[<a href='171' title='Zamek w Besiekierach - 171' alt='Zamek w Besiekierach - 171' target=_blank>¼ród³o</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=117&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(117);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Besiekierach - Rekonstrukcja rzutu zamku po przebudowie w po³owie XVII wieku wed³ug Tadeusza Poklewskiego i Emilii Garbarczyk  <!--[<a href='171' title='Zamek w Besiekierach - 171' alt='Zamek w Besiekierach - 171' target=_blank>¼ród³o</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=117&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(117);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Besiekierach - Zamek w Besiekierach w 1 po³owie XIX wieku, akwarela, gwasz J. Freya. Stronczyñski, Atlas III Zamek w Besiekierach - Rekonstrukcja bry³y pierwszego zamku wed³ug Tadeusza Poklewskiego i Emilii Garbarczyk  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=117&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(117);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Besiekierach - Rekonstrukcja zamku po przeburowie w po³owie XVII wieku wed³ug Tadeusza Poklewskiego i Emilii Garbarczyk  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=117&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(117);return false;'>¼ród³o</a>]
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.

Je¶li jeste¶ zainteresowany zakupem ksi±¿ek o tematyce zamkowej to zapraszam do przejrzenia biblioteczki wystawionej na sprzeda¿. Zebrana kwota zasili cel charytatywny.