Hrady a zmky Polska
Update
Uivatel:

Heslo:

neodhlaovat

Zaloen tu
blank
blankBesiekiery - Wersja polska

Hrad ve mst Besiekiery

  

Legendy
blankCestovn (Muste se pihlsit)blanktlo
Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - Ruiny zamku na fotografii sprzed 1915 roku Zamek w Besiekierach - Ruiny zamku na fotografii sprzed 1915 roku Zamek w Besiekierach - Ruiny zamku na fotografii sprzed 1915 roku Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Zdjcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Besiekierach - Zdjcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Besiekierach - Zdjcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Besiekierach - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Besiekierach - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Besiekierach - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Besiekierach - Plan wg pomiaru z lat 1815-1830 wedug Bohdana Guerquina  <!--[<a href='171' title='Zamek w Besiekierach - 171' alt='Zamek w Besiekierach - 171' target=_blank>rdo</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>rdo</a>] Zamek w Besiekierach - Rekonstrukcja rzutu pierwszej budowli wedug Tadeusza Poklewskiego i Emilii Garbarczyk  <!--[<a href='171' title='Zamek w Besiekierach - 171' alt='Zamek w Besiekierach - 171' target=_blank>rdo</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=117&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(117);return false;'>rdo</a>] Zamek w Besiekierach - Rekonstrukcja rzutu zamku po przebudowie w poowie XVII wieku wedug Tadeusza Poklewskiego i Emilii Garbarczyk  <!--[<a href='171' title='Zamek w Besiekierach - 171' alt='Zamek w Besiekierach - 171' target=_blank>rdo</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=117&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(117);return false;'>rdo</a>] Zamek w Besiekierach - Zamek w Besiekierach w 1 poowie XIX wieku, akwarela, gwasz J. Freya. Stronczyski, Atlas III Zamek w Besiekierach - Rekonstrukcja bryy pierwszego zamku wedug Tadeusza Poklewskiego i Emilii Garbarczyk  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=117&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(117);return false;'>rdo</a>] Zamek w Besiekierach - Rekonstrukcja zamku po przeburowie w poowie XVII wieku wedug Tadeusza Poklewskiego i Emilii Garbarczyk  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=117&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(117);return false;'>rdo</a>]

Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.