Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankBochotnica - Wersja polska

Hrad ve městě Bochotnica

  

Legendy
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

lLokalizacja zamku na mapie Polskiegenda říká, že zámek v Bochotnicy byl postaven Kazimierzem Wielkim, který, přebývajíc v nedalekém Kazimierzu Dolnym dělal neoficiální výlety na zámek, aby se zde scházel se svoji milenkou Esterkou. Fakta vąak nepotvrzují založení hradu Kazimierzem. ąetření ukazují, že to nebyl Kazimierz Wielki, ale rod Firlejów, který postavil v Bochotnicy obranné sídlo.
Na kopci nad říčkou Bystrą již značně dřív existovalo opevnění, které kolem poloviny XIV. století byly využito vzpomínaným rodem Firlejów 
Zamek w Bochotnicy
Foto: ZeroJeden, VI 2003
při stavbě zděného zámku. Kamenné obvodové zdi byly zesílené ąirokým, na 50 metrů ąirokým, příkopem a objímaly značnou oblast 7000 metrů čtverečních, Firlejowie umístili v jejich okruhu obytné budovy i budovy hospodářské. Vjezdová brána se nacházela na jihu a od severu byl dvůr uzavřen jednotraktovým obytným objektem.
V roce 1399 nemovitost zakoupil od Firlejów Klemens z Kurowa, který začal přestavbu zámku, v které pokračovali později jeho potomci během první poloviny XV. století. Ve výsledku této přestavba se zámek obohatil o druhou obyvatelnou kamenno-cihlovou budovou, která obsahovala tři podlaží a byla jednotraktová. Vąechno ukazuje na to, že ani prvotní zámek Firlejów, ani pozdějąí Kurowskich neobsahoval věž. V jiho-východním rohu byla umístěna nová vjezdová brána, po které se zachovaly stopy faleąného mostu i fragment vyřezávaného ramene pod otvorem brány.
V XV. století zámek zajali lupiči pod vedením Anny Zbąskiej, kteří okrádali okolní obyvatelé a také projíždějící kupce. Po jednání s raubíři v roce 1523 byl zámek z nařízení Zygmunta Starego převeden do rukou 
Zamek w Bochotnicy
Plan zamku według Bohdana Guerquina [pramen]
rodiny Samborskich. V první polovině XVII. století ji opustili a ta se do dneąka proměnila v ruinu. V roce 1890 A. Zwierzchowski vyrobil projekt obnovy ruin, ale nezrealizoval ho. V letech 1964-1965 ho prozkoumávali architekti z Politechniki Wrocławskiej pod vedením Ewy Różyckiej.
Až do dneąka se ze zámku zachovaly jedině fragmenty kamenných a cihlových zdí v přízemí.
Zamek w Bochotnicy - Ruiny zamku na pocztówce z 1936 roku Zamek w Bochotnicy - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w Bochotnicy - Zamek w Bochotnicy na widokówce z 1918 roku Zamek w Bochotnicy - Ruiny zamku na fotografii z 1918 roku Zamek w Bochotnicy - Ruiny zamku na fotografii z 1942 roku Zamek w Bochotnicy - Ruiny zamku na fotografii z 1942 roku Zamek w Bochotnicy - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Bochotnicy - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Bochotnicy - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Bochotnicy - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Bochotnicy - Foto: ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Bochotnicy - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Bochotnicy - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Zamek w Bochotnicy - Foto: JAPCOK, VI 2003 Zamek w Bochotnicy - Foto: ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Bochotnicy - Foto: JAPCOK, VI 2003 Zamek w Bochotnicy - Foto: ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Bochotnicy - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Bochotnicy - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Bochotnicy - Widok ruin na widokówce z około 1950 roku Zamek w Bochotnicy - Plan zamku według Bohdana Guerquina  <!--[<a href='239' title='Zamek w Bochotnicy - 239' alt='Zamek w Bochotnicy - 239' target=_blank>źródło</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Bochotnicy - Drzeworyt K.Przykorckiego, Tygodnik Illustrowany 1868 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Bochotnicy - Zwaliska zamku w Bochotnicy, rysunek Elwira Andriollego z 1879 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=311&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(311);return false;'>źródło</a>] Zamek w Bochotnicy - Drzeworyt według rysunku Feliksa Brzozowskiego, Tygodnik Illustrowany 1879 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Bochotnicy - Wieża Esterki w Bochotnicy, Adam Lerue, Album lubelskie, 1858-1859

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.