Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankBydgoszcz - Wersja polskaBydgoszcz - English version

Hrad ve mìstì Bydgoszcz

 (Bydgoszcz • Bromberg) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo
Zamek w Bydgoszczy - Foto: ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Bydgoszczy - Foto: ZeroJeden, VI 2003 Zamek w Bydgoszczy - Pozosta³o¶ci murów zamkowych podczas rozbiórki w 1895 roku Zamek w Bydgoszczy - Plan zamku w Bydgoszczy wed³ug stanu z po³owy XVII wieku z zaznaczeniem murów istniej±cych w 1895 roku wed³ug Lecha £bika  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=675&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(675);return false;'>¼ród³o</a>]  <!--[<a href='182' title='Zamek w Bydgoszczy - 182' alt='Zamek w Bydgoszczy - 182' target=_blank>¼ród³o</a>]--> Zamek w Bydgoszczy - Zamek bydgoski w 1657 roku, fragment sztychu E.J.Dahlbergha z Pufendorfa, De rebus a Carolo Gustavo Zamek w Bydgoszczy - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1868 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badañ Literackich PAN Zamek w Bydgoszczy - Panorama miasta i zamek na sztychu Erika Dahlbergha z dzie³a Samuela Pufendorfa 'De rebus a Carolo Gustavo gestis', 1656 rok
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.