Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankCieszyn - Wersja polskaCieszyn - Deutsch

Hrad ve městě Cieszyn

 (Cieszyn • Teschen • Te?in) 

Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo2020-09-18  16:08 • Kód:    Opiątě kód:

Cieszyn i jego historia 
2009-07-08  23:59 • Tomaszek
Info z Wikipedii: Cieszyn jest jednym z najstarszych miast na Śląsku. Podanie głosi, że został założony w 810 r. przez trzech braci, synów słowiańskiego króla, którzy po długiej wędrówce spotkali się tutaj i ciesząc się tym faktem założyli miasto Cieszyn. W rzeczywistości zalążkiem dzisiejszego miasta jest Góra Zamkowa, gdzie najstarsze ślady osadnictwa sięgają VI-V w. p.n.e. oraz słowiański gród we wsi Podobora (Chotebu?, Rep. Czeska), zwany "Starym Cieszynem". Po zniszczeniu Starego Cieszyna przez wojska wielkomorawskie w końcu VIII wieku osadnicy słowiańscy zbudowali na Górze Zamkowej nowe grodzisko obronne, które stało się zapleczem dla odbudowywanego starego grodu. Z czasem zyskało ono na znaczeniu i wraz ze Starym Cieszynem stało się centrum administracyjnym, religijnym i gospodarczym znacznej części Śląska. W XI wieku zbudowano tu kaplicę w stylu romańskim, która przetrwała do dziś i jest jednym z najważniejszych zabytków na Śląsku i w Polsce (jej podobizna zdobi m.in. rewers banknotu 20-złotowego oraz dwuzłotowej monety z kolekcjonerskiej serii Historyczne miasta w Polsce). W tym samym czasie pod Górą Zamkową zaczęło rozbudowywać się podgrodzie, a cieszyński gród urósł do rangi kasztelanii podlegającej królom polskim, a w okresie rozbicia dzielnicowego książętom śląskim. Rozwój grodu na Górze Zamkowej spowodował, że na przełomie XI i XII wieku przestał istnieć Stary Cieszyn. Z 1155 r. pochodzi pierwsza znana pisemna wzmianka o Cieszynie (Tessin), choć najnowsze badania historyczne podają nieoficjalnie, że był on wymieniany już w dokumentach związanych z powstaniem biskupstwa wrocławskiego w roku 1000. Przez cały XII wiek Cieszyn był jednym z najważniejszych grodów Księstwa Opolsko-Raciborskiego. Około roku 1220 nastąpiła formalna lokacja miasta, a Cieszyn uzyskał pierwsze prawa miejskie na prawie lwówieckim. Ok. 1240 roku zbudowano też okazały kościół parafialny, przy którym działała szkoła. ----------------------------------------------------------------- Od siebie dodam, że wejście na wzgórze zamkowe jest bezpłatne. Za symboliczna opłata można wejść na szczyt wierzy. Bilet do kupienia w kiosku wewnątrz przy wejściu. Mało osób wie, że można poprosić o klucz do romańskiej rotundy (i potem go oddać z powrotem). Wzgórze Zamkowe pięknie prezentuje sie zwłaszcza jesienią. Po drugiej stronie Olzy w pobliskiej Podoborze - Chotebuz (czyli Starym Cieszynie) Czesi zbudowali park archeologiczny (przypominający w uproszczeniu coś na kształt Biskupina) który mozna zwiedzić z przewodnikiem (wliczony w cenę biletu).

Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.