Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlašovat

Založení účtu
blank
blankDzierzgoń - Wersja polska

Hrad ve městě Dzierzgoń

 (Dzierzgoń • Christburg • Kiszpork) 

Legendy
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Dzierzgoń • Christburg • Kiszpork:    Stary Dzierzgoń · Dzierzkowice ·


Překlad:

pLokalizacja zamku na mapie Polskiravděpodobně prvním opevněným objektem na Zámecké hoře bylo pruské hradiště, které zde stálo již ve 12. stol. Na počátku 13. stol. využili Křižáci pruské opevnění a vybudovali zde vlastní strážiště a základnu, z níž prováděli výpady proti Pomezanům a Pogezanům.
Místo bylo strategicky velmi dobře zvoleno. Protáhlé návrší se strmými svahy ze tří stran bylo rozděleno příkopem na dvě části. Na rozlehlejším z nich - jihovýchodním - vystavěl Jindřich (Henryk) von Wid hlavní zámek. Na snáze přístupné severozápadní části vyrostlo předzámčí. Do nového sídla bylo umístěno správní centrum z nedalekého strážiště ve Starém Dzierzgoni. Budova konventu byla postavena na pravidelném půdorysu, typickém pro křižácké stavby. V budovách byla umístěna kaple, kapitulář, refektář(jídelna), dormitoria (ložnice), infirmeria, lázeň, byt komtura a pokladnice. Z dokumentů dzierzgoňmského komtura se dovídáme, že zde fungovala jakási banka, 
Zamek w Dzierzgoniu
Foto: ZeroJeden, V 2004
která poskytovala úvěry m. j. i gdaňským měšťanům.
V zámku se nacházely také hospodářské objekty, mezi nimi kuchyně. Většina hospodářských budov byla soustředěna v podzámčí. Stála tam kočárovna, pošta, stáje, kovárna, sýpky(špýchary). Přístupová cesta do podzámčí vedla od severozápadu a vstup byl chráněn obrannou věží.
O tom, jaký význam měl Dzierzgoň pro řád svědčí fakt, že již rok po dostavbě zámku zde pobýval papežský legát. V průběhu 13. a 14. stol. býval zámek obléhán, ale útočníci neměli naději na překonání jeho silných, dobře vybudovaných opevnění. Význam Dzierzgoně rychle rostl. Komturie patřila k těm bohatším v celém křižáckém státě, byl zde umístěn po Brodnici druhý největší sklad obilí a jedny z největších stájí. Zvláště před "Velkou válkou" zde bylo možné vidět stále bohatší výzbroj.
v roce 1410 obsadil Vladislav Jagellonský dzierzgoňský zámek cestou při návratu z bitvy u Grunvalgu do Malborku bez boje a vydrancoval jej.
Po Toruňském míru se Dzierzgoň vrátil zpět do vlastnictví Křižáků, ale v roce 1414 polská vojska znovu vstoupila do města a opět bez boje zámek vyrabovala a zapálila. V roce 1437 byl konvent přenesen z poničeného sídla do Przezmarku. Neudržovaný zámek začal chátrat. V době třináctileté války svazy pruských vojsk opět zámek zapálily. Po druhém toruňském míru se Dzierzgoň ocitl na území Polska a v pozůstalých zámeckých budovách byl zřízen starostenský úřad. Ten zde setrval dosti dlouho i přes velmi špatný stav budov. Ještě v roce 1611 se zde konaly soudní procesy. Je možné, že se v těchto dobách na zámku prováděly i nějaké stavební a udržovací práce, ale jen v malém rozsahu, aby nedošlo 
Zamek w Dzierzgoniu
Foto: ZeroJeden, V 2004
k úplnému zhroucení staveb. V roce 1624 označil kontrolor (lustrator) stav budov jako velmi špatný. I přes to byly nadále využívány. Zpráva z nové kontroly v roce 1664 hovoří o tom, že "knihy" byly již uloženy u měšťanů.
V roce 1689 byla část objektu renovována a na zámek se vrátil soud. Dokumenty byly nově ukládány do kaple. Ostatní objekty, které nebyly při této akci opraveny, byly koncem 17. stol. rozebrány a materiál byl použit ke stavbě kláštera Reformátů.
V době prvního dělení Polska v roce 1772 byla na zámku použitelná již jen jediná komnata a v předzámčí ještě stála věž u brány. Pruské panstvo se tenkrát rozhodlo zámek definitivně opustit a ten byl v průběhu 19. stol. zcela rozebrán. Návrší zarostla stromy a keři a k vidění jsou zde jen zbytky příkopů a kamenné suti.
Zamek w Dzierzgoniu - Pawilon na Górze Zamkowej na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Dzierzgoniu - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Dzierzgoniu - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Dzierzgoniu - Widok z lotu ptaka od północy, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Dzierzgoniu - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Dzierzgoniu - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Dzierzgoniu - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Dzierzgoniu - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Dzierzgoniu - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Dzierzgoniu - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Dzierzgoniu - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Dzierzgoniu - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Dzierzgoniu - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Dzierzgoniu - Plan sytuacyjny zamku według Conrada Steinbrechta, 1900-1920 Zamek w Dzierzgoniu - Plan Dzierzgonia z miejscem po zamku, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler Pomesaniens. H. 3. Kreis Stuhm' 1909 Zamek w Dzierzgoniu - Widok na miasto i ruiny w 1684 roku według Christopha Johanna Hartknocha, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler Pomesaniens. H. 3. Kreis Stuhm' 1909
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem książek o tematyce zamkowej to zapraszam do przejrzenia biblioteczki wystawionej na sprzedaż. Zebrana kwota zasili cel charytatywny.