Hrady a zmky Polska
Update
Uivatel:

Heslo:

neodhlaovat

Zaloen tu
blank
blankFrydman - Wersja polska

Hrad ve mst Frydman

  

Legendy
Zmnky
blankCestovn (Muste se pihlsit)blanktlo


Peklad:

pLokalizacja zamku na mapie Polskirvn opevnn strn bod byl vybudovn v maarsk vsi Frydman pravdpodobn ji v prvn polovin 14. stol. rodinou Berzewicz. lo nejsp o obytnou v na tvercovm pdorysu. Jej zdi se dosud nachzej ve sklepch pozdjho kastelu.
V roce 1589 koupil Niedzick panstv i se vs Frydman od Olbrachta Laskho Ji ( Gyorgi - Jerzy) Horwath. Ten provedl na konci 16. stol. adu stavebnch prac na rozen niedzickho zmku i frydmansk strn tvrze, kterou promnil v opevnn kastel. Ob pestavby dil zejm stejn architekt.
Frydman byl majetkem Horwath do roku 1857, pozdjmi vlastnky se stali Salamonov. To byl kastel ji zanedbvn a od roku 1881 byl pln oputn.
V roce 1910 koupila zruinovanou budovu rodina Noworolskch a zahjila zde rekonstrukn prce. Pi nich kastel ztratil podobu historick 
Dwr we Frydmanie
Widok z lotu ptaka od pnocy, fot. ZeroJeden, X 2013
pamtky. Atiky a za nimi ukryt stecha byly nahrazeny obyejnou valbovou stechou. Tuto podobu si zmek dochoval dodnes.
Na zadn fasd budovy jsou umstny dva nron arke. eln fasdu zdob ryzalit s vchodem, dve opatenm podobnm portlem, jako zmek v Niedzice. Na nroch eln fasdy jsou ikmo umstn arke. Cel objekt byl chrnn nevysokmi valy a pkopy. Ped rokem 1910 stvaly jet hospodsk budovy, pozdji byly rozebrny.Dwr we Frydmanie - Dwr okoo 1910 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=60&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(60);return false;'>rdo</a>] Dwr we Frydmanie - Foto: ZeroJeden, VII 2002 Dwr we Frydmanie - Foto: ZeroJeden, VII 2002 Dwr we Frydmanie - Foto: ZeroJeden, VII 2002 Dwr we Frydmanie - Foto: ZeroJeden, VII 2002 Dwr we Frydmanie - Kasztel we Frydmanie w kocu XIX wieku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=4&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(4);return false;'>rdo</a>] Dwr we Frydmanie - Foto: ZeroJeden, X 2004 Dwr we Frydmanie - Widok z lotu ptaka od pnocy, fot. ZeroJeden, X 2013 Dwr we Frydmanie - Widok z lotu ptaka od pnocy, fot. ZeroJeden, X 2013 Dwr we Frydmanie - Kasztel we Frydmanie wedug T.Szydowskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=112&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(112);return false;'>rdo</a>] Dwr we Frydmanie - Rzut grnej kondygnacji kasztelu wedug Adama Miobdzkiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1072&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1072);return false;'>rdo</a>]
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.