Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla¹ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankGniezno - Wersja polska

Hrad ve mìstì Gniezno

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo
Zamek w Gnie¼nie - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Gnie¼nie - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Gnie¼nie - Foto: JAPCOK, X 2002 Zamek w Gnie¼nie - Foto: JAPCOK, X 2002 Zamek w Gnie¼nie - Odkryte resztki murów na tle obecnej zabudowy Góry Lecha wed³ug £.Drzewieckiej-Ranoszek  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=331&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(331);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Gnie¼nie - Rekonstrukcja baszty w pó³nocnym naro¿niku zamku wed³ug £.Drzewieckiej-Ranoszek  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=331&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(331);return false;'>¼ród³o</a>]
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.