Hrady a zmky Polska
Update
Uivatel:

Heslo:

neodhlaovat

Zaloen tu
blank
blankJakubowice Murowane - Wersja polska

Hrad ve mst Jakubowice Murowane

  

Legendy
Zmnky
blankCestovn (Muste se pihlsit)blanktlo


Peklad:

VLokalizacja zamku na mapie Polski druh polovin XV. stolet stl v Jakubowicach poplun dvr, kter byl v roce 1554 majetkem Samborzeckich rodu Rawicz . Dalmi majiteli byli Tczyscy, kte v druh polovin XVI. stolet v mst pvodnho dvoru postavili renesann dvr. Byl postaven z kamene na obdlnkovm pdorysu, obsahoval ti podla.
Od roku 1617 dvr patil Zasawskm. V roce 1663 byli majiteli Teofila a Wadysaw Zasawscy, kte dostavli pavilny a zdi. Na konci XVII. stolet zmek patil Sobieskm a v letech 1705-1779 
Dwr w Jakubowicach Murowanych
Zdjcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018
Sanguszkm a pozdji Szeptyckm. Od roku 1850 byl zmek v rukch Aurelego Grodzickiego. V XIX. stolet byly provedeny pestavby na pseudoromantick palc a byly pistavny ve. Jet ve XX. stolet byla provedena dal pestavba.
Te (2003) je na zmku probh nekonen oprava kter nem konce.
Dwr w Jakubowicach Murowanych - Zdjcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Dwr w Jakubowicach Murowanych - Foto: ZeroJeden, VI 2003 Dwr w Jakubowicach Murowanych - Foto: ZeroJeden, VI 2003 Dwr w Jakubowicach Murowanych - Foto: ZeroJeden, VI 2003 Dwr w Jakubowicach Murowanych - Zamek w Jakubowicach na zdjciu z 1942 roku Dwr w Jakubowicach Murowanych - Zdjcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Dwr w Jakubowicach Murowanych - Zdjcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Dwr w Jakubowicach Murowanych - Zdjcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Dwr w Jakubowicach Murowanych - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1873 ze zbiorw Biblioteki Instytutu Bada Literackich PAN Dwr w Jakubowicach Murowanych - Drzeworyt A.Regulskiego wedug rysunku M.Olszyskiego, Kosy 1866 ze zbiorw Biblioteki Instytutu Bada Literackich PAN Dwr w Jakubowicach Murowanych - Drzeworyt A.Regulskiego wedug rysunku Wojciecha Gersona, Kosy 1866 ze zbiorw Biblioteki Instytutu Bada Literackich PAN
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.

Jeli jeste zainteresowany zakupem ksiek o tematyce zamkowej to zapraszam do przejrzenia biblioteczki wystawionej na sprzeda. Zebrana kwota zasili cel charytatywny.