Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankJakubowice Murowane - Wersja polska

Hrad ve městě Jakubowice Murowane

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

VLokalizacja zamku na mapie Polski druhé polovině XV. století stál v Jakubowicach popluľní dvůr, který byl v roce 1554 majetkem Samborzeckich rodu Rawicz . Dal±ími majiteli byli Tęczyńscy, kteří v druhé polovině XVI. století v místě původního dvoru postavili renesanční dvůr. Byl postavený z kamene na obdélníkovém půdorysu, obsahoval tři podlaľí.
Od roku 1617 dvůr patřil Zasławským. V roce 1663 byli majiteli Teofila a Władysław Zasławscy, kteří dostavěli pavilóny a zdi. Na konci XVII. století zámek patřil Sobieským a v letech 1705-1779 Sanguszkým a později Szeptyckým. Od roku 1850 byl zámek v rukách Aurelego Grodzickiego. V XIX. století byly provedeny přestavby na pseudoromantický palác a byly přistavěny věľe. Je±tě ve XX. století byla provedena dal±í přestavba.
Teď (2003) je na zámku probíhá nekonečná oprava která nemá konce.
Dwór w Jakubowicach Murowanych - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Dwór w Jakubowicach Murowanych - Foto: ZeroJeden, VI 2003 Dwór w Jakubowicach Murowanych - Foto: ZeroJeden, VI 2003 Dwór w Jakubowicach Murowanych - Foto: ZeroJeden, VI 2003 Dwór w Jakubowicach Murowanych - Zamek w Jakubowicach na zdjęciu z 1942 roku Dwór w Jakubowicach Murowanych - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Dwór w Jakubowicach Murowanych - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Dwór w Jakubowicach Murowanych - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2018 Dwór w Jakubowicach Murowanych - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1873 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Dwór w Jakubowicach Murowanych - Drzeworyt A.Regulskiego według rysunku M.Olszyńskiego, Kłosy 1866 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Dwór w Jakubowicach Murowanych - Drzeworyt A.Regulskiego według rysunku Wojciecha Gersona, Kłosy 1866 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.