Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankJelenia Góra - Wersja polska

Hrad ve mìstì Jelenia Góra

 (Jelenia Góra • Hausberg • Hirschberg) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo
Zamek w Jeleniej Górze - Foto: ZeroJeden, IX 2002 Zamek w Jeleniej Górze - Foto: ZeroJeden, IX 2002 Zamek w Jeleniej Górze - Foto: ZeroJeden, IX 2002 Zamek w Jeleniej Górze - Rycina F.B.Wernera z poowy XVIII wieku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=936&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(936);return false;'>¼ród³o</a>]
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.