Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankKamieniec - Wersja polska

Hrad ve městě Kamieniec

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Kamieniec:    Kamieniec · Kamienna Góra ·


Překlad:

DLokalizacja zamku na mapie Polskionedávna byla takzvaná My±í Věľ u Kamienieckého zámku povaľována za romantickou ruinu postavenou v roce 1887. Výzkum, který zde byl prováděn v roce 2000 společně se zabezpečením a rekonstrukcí ruin vedli k odkrytí základů skupiny objektů, které je moľno identifikovat s hradem zmiňovaným v některých dokumentech.
Hrad v Kamieńcu stál jiľ alespoň od IX. století a naopak zámek vznikl v XV. století a byl postaven rodem Kokoszów v renesančním stylu. Během výzkumu byla objevena ve zdech věľe latrýna a také hypokaustum 
Zamek w Kamieńcu ¦l±skim
Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VI 2020
- pec se systémem průduchů slouľících k oteplování místností.
V XVIII. století byl v sousedství ruin zámku postaven rodinou Löwencronów barokní palác, který byl přestavován v roce 1873 a v roce 1910.
Zamek w Kamieńcu ¦l±skim - Foto: ZeroJeden, IX 2004 Zamek w Kamieńcu ¦l±skim - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VI 2020 Zamek w Kamieńcu ¦l±skim - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VI 2020 Zamek w Kamieńcu ¦l±skim - Foto: ZeroJeden, IX 2004 Zamek w Kamieńcu ¦l±skim - Foto: ZeroJeden, IX 2004 Zamek w Kamieńcu ¦l±skim - Foto: ZeroJeden, IX 2004 Zamek w Kamieńcu ¦l±skim - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VI 2020 Zamek w Kamieńcu ¦l±skim - Plan pałacu wzniesionego na miejscu zamku według A.Kwietnia  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1073&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1073);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Kamieńcu ¦l±skim - Litografia z połowy XIX wieku z teki Alberta Dunckera
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.