Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankKo¶ciuszki - Wersja polska

Hrad ve městě Ko¶ciuszki

 (Ko¶ciuszki • Hindenburg) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Ko¶ciuszki • Hindenburg:    Ko¶cian ·


Překlad:

jLokalizacja zamku na mapie Polskiistě v místě zámku stálo dříve dřevěné opevnění. Není známé datum postavení zděných částí. První zmínky o místě pocházejí z konce XIII. století, kdy byl jejím vlastníkem Bedřich von Hindenburg. Neví se zda ty byl on, kdo zaloľil zámek nebo jestli to byli jeho nástupci. Jedinou dodnes zachovanou částí zámku je kamenná věľ o čtvercovém půdorysu o stranách přes 9 metrů.
Kopec, který zůstal po pevnosti se dnes nalézá v okruhu parku na východním okraji vesnice. Je zde moľné nalézt zbytky zdí věľe. Přípravné terénní výzkumy zde prováděl Zbigniew Radacki, ale důkladněj±í výzkum nebyl proveden.
Zamek w Ko¶ciuszkach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Ko¶ciuszkach - Foto: ZeroJeden, III 2002 Zamek w Ko¶ciuszkach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Ko¶ciuszkach - Plan sytuacyjny według Zbigniewa Radackiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=101&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(101);return false;'>Ľródło</a>]  <!--[<a href='142' title='Zamek w Ko¶ciuszkach - 142' alt='Zamek w Ko¶ciuszkach - 142' target=_blank>Ľródło</a>]-->

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.