Hrady a zámky Polska
Update
UŸivatel:

Heslo:

neodhlačovat

ZaloŸení úètu
blank
blankKożuchów - Wersja polska

Hrad ve mìstì Kożuchów

 (Kożuchów • Freystadt) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pűihlásit)blanktlo


Pűeklad:

VLokalizacja zamku na mapie Polskie XIII. století se zde nacházel hrad Glogovskęch kníŸat. Vévodskę hrad postavili ke konci XIV. století. Byl postaven v gotickém stylu na ètyűbokém pùdorysu s dvorem a vìŸí, obklopenę pűíkopem a opevnìnę. V XV. století, v èeskęch rukou, byl dvakrát ponièenę v letech 1477 a 1488 a od konce XV. století byl lénem Jana Olbrachta, Zygmunta Starego a dalčích polskęch králù.. V XVII. století byl v soukromęch rukou a pozdìji patűil karmelitánskému űádu. Byl pűestavìn v XVII. a XVIII. století V roce 1810 byl obsazen vojskem a upraven pro jeho potűeby. Po ponièení z doby poslední války byl pűestavìn. Teï je zde mìstskę úűad.
Zamek w Kożuchowie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Kożuchowie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Kożuchowie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Kożuchowie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Kożuchowie - Zamek w Kożuchowie w 1930 roku Zamek w Kożuchowie - Plan miasta według S.Kowalskiego i J.Muszyńskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=283&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(283);return false;'>Œródło</a>] Zamek w Kożuchowie - Próba rekonstrukcji zamku z pocz±tku XV wieku według Zdzisława Szukiełowicza  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=283&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(283);return false;'>Œródło</a>] Zamek w Kożuchowie - Rzut współczesnego przyziemia zamku według Zdzisława Szukiełowicza  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=283&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(283);return false;'>Œródło</a>] Zamek w Kożuchowie - Rekonstrukcja ¶redniowiecznego zamku według Ewy Lukas  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1033&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1033);return false;'>Œródło</a>] Zamek w Kożuchowie - Próba rekonstrukcji zamku z pocz±tku XV wieku według Zdzisława Szukiełowicza  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=283&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(283);return false;'>Œródło</a>] Zamek w Kożuchowie - Próba rekonstrukcji zamku z końca XV wieku według Zdzisława Szukiełowicza  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=283&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(283);return false;'>Œródło</a>] Zamek w Kożuchowie - Próba rekonstrukcji zamku z XVI-XVII wieku według Zdzisława Szukiełowicza  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=283&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(283);return false;'>Œródło</a>] Zamek w Kożuchowie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia Šl±ska 1744-1768
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.

Je¶li jeste¶ zainteresowany zakupem ksi±żek o tematyce zamkowej to zapraszam do przejrzenia biblioteczki wystawionej na sprzedaż. Zebrana kwota zasili cel charytatywny.