Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankKrosno Odrzańskie - Wersja polska

Hrad ve městě Krosno Odrzańskie

 (Krosno Odrzańskie • Crossen an der Oder) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Krosno Odrzańskie • Crossen an der Oder:    Köben an der Oder · Beuthen an der Oder ·


Překlad:

nLokalizacja zamku na mapie Polskia místě opuątěného hradiątě s hliněnými valy a kůlovými palisádami nad Odrou vybudovali ve 13. stol. slezątí Piastovci zděný zámek. Jeho zakladatelem byl pravděpodobně vratislavský kníže Jindřich Bradatý (Henryk Brodaty), jemuž patřily zdejąí pozemky až do jeho smrti v roce 1238. V roce 1249 bylo založeno knížectví glogovské, v jehož hranicích se ocitlo také Krosno. Prvním knížetem glogovským byl Konrád I. , který rovněž mohl iniciovat stavbu zámku.
Při současném stavu výzkumu není známa podoba a rozsah zámku ve 13. stol. Je možné, že byl vystavěn na pravidelném půdorysu s jedinou obytnou budovou, jejíž gotické zdi se dochovaly ve stávajícím severním křídle. V letech 1294 - 1319 patřilo Krosno Brandembursku, později se vrátilo do vlastnictví glogovských knížat výměnou za pozemky v oblasti Sulechova a Świebodína (Świebodzin).
Za časů glogovských 
Zamek w Krośnie Odrzańskim
Krużganki dziedzińca na zdjęciu z 1931 roku
knížat Jindřicha (Henryka) IV. A Přemysla v první polovině 14. stol. byl zámek roząířen. Tenkrát bylo postaveno křídlo s branou a s nevelkou věží se schodiątěm.
Po smrti Přemyslově se knížectví glogovské a s ním i Krosno stalo součástí Čech. Druhé, jižní obytné křídlo bylo vybudováno zřejmě během přestaveb v 15. stol. Na počátku 16. stol. byl zámek opět přestavován a získal první znaky renesance. Změněno bylo křídlo s branou a jižní křídlo získalo podloubí.
V letech 1579 a ž 1590 přibylo křídlo východní, vystavěné na vnějąí straně hradby a znovu bylo upraveno křídlo s branou. V roce 1634 zámek vyhořel, ale brzy byl opraven. Po dělení Polska se Krosno ocitlo na území Pruska, jehož panovníci proměnili zámek na vojenská kasárna. Tuto funkci plnil jeątě do druhé světové války. V roce 1945 byl zničen a při rekonstrukcích z let 1964-66 byla restaurována jen část zástavby. Nyní je využíváno jen křídlo s branou, v němž je zřízen klub.
Zamek w Krośnie Odrzańskim - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Krośnie Odrzańskim - Budynek bramny na zdjęciu z 1931 roku Zamek w Krośnie Odrzańskim - Krużganki dziedzińca na zdjęciu z 1931 roku Zamek w Krośnie Odrzańskim - Portal od strony dziedzińca w 1938 roku Zamek w Krośnie Odrzańskim - Budynek bramny zamku na zdjęciu z 1921 roku, 'Die Kunstdenkmaler der Provinz Brandenburg Kreis Crossen' Zamek w Krośnie Odrzańskim - Zamek na zdjęciu z 1921 roku, 'Die Kunstdenkmaler der Provinz Brandenburg Kreis Crossen' Zamek w Krośnie Odrzańskim - Krosno Odrzańskie z zamkiem na pierwszym planie na zdjęciu z 1931 roku Zamek w Krośnie Odrzańskim - Krosno Odrzańskie z zamkiem po prawej stronie na zdjęciu z 1932 roku Zamek w Krośnie Odrzańskim - Krosno Odrzańskie z zamkiem w prawym górnym rogu na zdjęciu z 1933 roku Zamek w Krośnie Odrzańskim - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Krośnie Odrzańskim - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Krośnie Odrzańskim - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Krośnie Odrzańskim - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Krośnie Odrzańskim - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Krośnie Odrzańskim - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Krośnie Odrzańskim - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Krośnie Odrzańskim - Wejście do zamku na zdjęciu z 1938 roku Zamek w Krośnie Odrzańskim - Plan Krosna i zamku z 1921 roku, 'Die Kunstdenkmaler der Provinz Brandenburg Kreis Crossen' Zamek w Krośnie Odrzańskim - Plan Krosna i zamku z 1921 roku, 'Die Kunstdenkmaler der Provinz Brandenburg Kreis Crossen' Zamek w Krośnie Odrzańskim - Plan zamku w 1921 roku, 'Die Kunstdenkmaler der Provinz Brandenburg Kreis Crossen' Zamek w Krośnie Odrzańskim - Południowe skrzydło zamku w 1921 roku, 'Die Kunstdenkmaler der Provinz Brandenburg Kreis Crossen' Zamek w Krośnie Odrzańskim - Plan zamku na poziomie piwnic według Dominika Nowakowskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1033&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1033);return false;'>źródło</a>] Zamek w Krośnie Odrzańskim - Plan zamku na poziomie parteru według Dominika Nowakowskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1033&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1033);return false;'>źródło</a>] Zamek w Krośnie Odrzańskim - Panorama Krosna Odrzańskiego i zamku na sztychu Daniela Petzolda z 1711 roku, 'Die Kunstdenkmaler der Provinz Brandenburg Kreis Crossen', 1921

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.