Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankMy¶lenice - Wersja polska

Hrad ve městě My¶lenice

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo
Přidej vpis


 
2000-08-28  17:25 • Tomek
S± to ruiny wysadzonej w powietrze w XV w. wieży strażniczej. Rozsypała się na duże fragmenty, jak z klocków. Wyj±tkowa okazja zobaczenia, jak były budowane wieże obronne. Widać grubo¶ć muru, solidno¶ć, strukturę itp. Widać także, jak mały był loch głodowy w wieży...

Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.