Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankOgrodzieniec - Wersja polska

Hrad ve městě Ogrodzieniec

 (Ogrodzieniec • Podzamcze) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Ogrodzieniec • Podzamcze:    Podzamcze · Podzamek ·


Překlad:

hLokalizacja zamku na mapie Polskirad Ogrodzieniec se nachází na skalnatém vrąku nazvaném Góra Janowskiego na východ od města Ogrodzieniec. První dřevěné opevnění zde mohlo být už za dob Boleslava Křivoústého. Je taky možné, že první ogrodzieniecký hrad se nacházel na sousední hoře Birów, kde Blažej Muzolf v 90. letech 20. století během svých bádání odkryl relikty dřevěného hradu. Zděná strážní věž byla postavena za časů Kazimíra Velikého nebo o něco dříve. Kazimír Veliký dal ogrodzieniecké majetky marąálkovi polského království Przedborovi z Brzezia. Když Przedbor získal Ogrodzieniec, hrad byl poničený a bylo jej třeba rekonstruovat, je taky možné, že právě v této době získal dřevěný hrad zděné obranné části. V této době hrad zaujímal nejvyąąí skalní partie hory, ale za zděnými hradbami se mohl nacházet pouze ze dřeva postavený 
Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu
Foto: ZeroJeden, XII 2004
dvorec. Je možné, že od severovýchodu, kde byl menąí sráz, byl val nebo obranná hradba. Vjezd do hradu byl přes průrvu ve skále na východní straně. Po Przedborově smrti se hrad vrátil do královských rukou a v roce 1386 jej Vladislav Jagiello dal krakovskému číąníkovi a libelekému purkmistrovi Włodkowi z Charbinowic erbu Sulima. V 15. století, pravděpodobně za dob Sulimů, byl hrad přestavován. Na východní skále byla postavena třípatrová obytná věž, a na jižní ? obytné křídlo. Na nádvoří byla cisterna na vodu, možná zde stávala již v dřívějąích dobách. V roce 1470 hrad koupil od pánů ze Sulimu Imbrama a Petr Salomonové, a následně byl postoupen Rzeszowským, Pileckým, Chelmským a Bonerům. V první polovině 16. století byl majitelem Ogrodzience Seweryn Boner. Byl pravou rukou Zikmunda Starého, který mu přikázal přestavět Wawel. Po stavbě královské rezidence se rozhodl postavit si podobné sídlo. Z mnoha svých objektů si vybral Ogrodzieniec jako nejlépe situovaný, blízko Krakowa. Přestavěl gotickou pevnost v Ogrodziencu na okázalé renesanční sídlo. Tehdy vzniklo severní křídlo, bylo zvětąeno jižní, které získalo dvě věže, a v místech staré brány byla postavena třetí branní věž, do které byl umístěn padací most. V branní věži ve třetím patře byla umístěna kaple. Pod hradem se nacházelo rozsáhlé podhradí, kdy byly hospodářské budovy a konaly se zde rytířské turnaje. Po smrti Seweryna Bonera v přestavbách pokračoval jeątě jeho syn Stanislav, který dal postavit západní křídlo, a do jižního dal přistavět ?kuří nohu? na vnitřní straně hradeb, budova tak dohromady měla pět pater a na každé byla umístěna střílna.
Hrad byl v 16. 
Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu
Foto: ZeroJeden, XII 2004
století spíąe rezidencí než obrannou pevností. Daląím majitelem Ogrodzienca byl Mikołaj Ligęza, který zvýąil obranyschopnost od jihu postavením beluardu vedle ?kuří nohy?. Hrad byl v roce 1587 dobyt vojsky arciknížete Maxmiliána Habsburského, ale nebyl nijak zvláąť poničen. Potom byl v majetku Firlejů, a v polovině 17. století Andrzej Firlej dokončil nevelké stavební práce a změnil podobu hradu na barokní. Během ąvédského vpádu byl obsazen nepřítelem, ale také neutrpěl ąkody. Po odchodu ąvédů hrad získal krakovský kastelán Stanisław Warszycki, který obehnal podhradí hradbou se vstupní bránou a dal zde postavit stáje. Od roku 1702 začíná úpadek zámku. ąvédská vojska Karla XII. při odchodu rezidenci podpálila. Daląí majitelé, Męcińscy, nejevili o hrad zájem a ten se dále stával ruinou. V roce 1784 zdevastovaný objekt koupil od Męcińských Tomasz Jakliński, a zůstalo zde jen několik poddaných. V roce 1810 poslední majitelka Ogrodzience, sestra Jaklińského, opustila hrad. Od té doby byl místem, kde okolní získávaly okolní hospodářství stavební kámen. Na začátku 20. století pozemek se zříceninou koupil jeden z místních usedlíků, což nevedlo ke změně.
V meziválečné době z iniciativy Aleksandra Janowskiego, spoluzakladatele Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, byl po částech vykupován hradní pozemek a doąlo k jeho zabezpečení. Po druhé světové válce byl v letech 1949-1973 hrad zabezpečen jako trvalá zřícenina a zpřístupněn turistům.
Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: JAPCOK, VIII 2002 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Fotografia Z.Bułakowskiej, Tygodnik Illustrowany 1915 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, VII 2003 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Zamek na widokówce z 1905 roku Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Zdjęcie z przełomu XIX i XX wieku Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, XII 2004 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, XII 2004 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, XII 2004 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, XII 2004 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, XII 2004 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, XII 2004 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, XII 2004 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, XII 2004 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, XII 2004 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, XII 2004 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, XII 2004 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, XII 2004 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, XII 2004 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, XII 2004 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, IX 2000 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - fot. Józef Pius Dziekoński, 1898 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - fot. Juliusz Kłos, 1914 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - fot. Konrad Kłos, 1914 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - fot. Konrad Kłos, 1914 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - fot. Konrad Kłos, 1914 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - fot. Konrad Kłos, 1914 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - fot. Konrad Kłos, 1914 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - fot. Konrad Kłos, 1914 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - fot. Konrad Kłos, 1914 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - fot. Konrad Kłos, 1914 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Zamek Ogrodzieniec na zdjęciu z lat 1918-39 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Zamek Ogrodzieniec na zdjęciu lotniczym z lat 30. XX wieku Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Foto: ZeroJeden, VI 2005 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Plan zamku współczesnego według 'Leksykonu zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Plan zamku wysokiego według Andrzeja Gruszeckiego 'Zamki i pałace małopolskie w XVI wieku' Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Rysunek Jana Gumowskiego z lat 30. XX wieku Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Drzeworyt według rysunku B.Podbielskiego, Tygodnik Illustrowany 1862 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 7, 1881 Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Drzeworyt Kluczewskiego według rysunku W.Szernera, Kłosy 1869 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Ruiny zamku Ogrodzieniec na rysunku Jana Olszewskiego z 1904 roku Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Zamek w Ogrodzieńcu na litografii Kazimierza Stronczyńskiego, 'Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)' Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu - Ruiny Ogrodzieńca na rysunku Alfreda Schouppé z 1860 roku

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.