Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankOjców - Wersja polskaOjców - Deutsch

Hrad ve městě Ojców

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Ojców:    Ojców-Smardzowice ·


Překlad:

zLokalizacja zamku na mapie Polskiámek v Ojcově dal postavit Kazimír Veliký a dle pověsti zvolil latinský název ?castrum Oczec?, aby tak uctil svého otce Vladislava Lokietka, který se kdysi poblíž tohoto místa ukryl před nepřátelskými vojsky. Přesné datum začátku stavby není možné zjistit. Dá se vąak říci, že se stavbou se začalo mezi léty 1354, kdy král získal od krakovského arcibiskupa toto území, a 1370, kdy je zde již doloženo sídlo purkrabího Zakliky. Zpočátku měl zámek osmibokou věž, stojící na skále nad ostatní zástavbou a sloužící jako poslední obranný bod, věnec hradebních zdí, obíhajících nepravidelně návrąí po jeho obvodu a čtyřbokou věž se vstupní branou, postavenou těsně u skály u paty donžonu. Obytná budova stála podél východní části hradeb. Nejvyąąí bod návrąí byl oříznut od zbytku návąí hlubokým příkopem, přes který vedl padací most. Kazimír Veliký ustavil v Ojcově starostenský úřad a prvním známým starostou zde byl na konci 14. stol. Jan z Korzkve. V roce 1400 byl zámek zastaven Vladislavem Jagiellonským. Daląími starosty byli jmenováni představitelé 
Zamek w Ojcowie
Próba rekonstrukcji zamku ojcowskiego według Roberta Kubiszyna, zaczerpnięte z: R.Krajewski, R.Kubiszyn 'Orle gniazda i warownie jurajskie', Warszawa 1997
mnohých zámožných rodů, mezi jinými ąafrancové, Bonerové, Myszkovątí i Korycinątí. Z časů jejich panování nejsou žádné zprávy o stavebních činnostech na zámku. Přesto musely být prováděny, neboť k roku 1620 je zmíněn ąpatný stav zámku. Do této doby nebyl asi používán jako stálé sídlo svých majitelů. Ve zmíněném dokumentu z r. 1620 je zmínka o stavební obnově a roząíření zámku za Mikuláąe Koryciňského. Práce trvaly dlouho, po Mikuláąově smrti v nich pokračovali jeho synové Ferdinand a ątěpán. Výsledkem těchto prací byla proměna zámku v okázalou rezidenci s novým obytným palácem, umístěným na skalním výběžku na jižní straně poblíž vstupní brány. Palác byl podsklepený a měl dvě nadzemní patra. Byla v něm mimo jiné i zámecká kaple. Uprostřed nádvoří byla studna, vysekaná hluboko ve skále. Za ąvédských válek obsadili nepřátelé zámek zřejmě bez boje a zřídili v něm sklad potravin a zbraní. Když pak ąvédové odtáhli, Stanislav Koryciňský dal zámek opravit. V roce 1676 se starosty stali Warszyccové, později Meciňątí a Morscí. V roce 1721 byl starostou Bohuslav Lubieňský, později Zaluskové. V roce 1787 byl na zámku přijat Stanislav Poniatowský. Starostou ? již posledním - byl tehdy Teofil Zaluský. Po rozdělení Polska na konci 18. stol. začal být zámek zanedbáván a proměnil se v ruinu. Poslední obyvatelé jej opustili v 
Zamek w Ojcowie
Ruiny zamku na widokówce z okresu międzywojennego
roce 1826. Zámek získal v dražbě Konstantin Wolický. Ten dal rozebrat část hradeb a budov na stavební materiál. Daląí majitel Vojtěch Prendovský měl úpřimnou snahu zámek obnovit. Zadal vypracovat plán obnovy známému architektovi Frantiąku Mariovi Lanciemu, ale s pracemi na obnově nikdy nezačal. Naopak dovrąil dílo zkázy, když nařídil postavit z gotických stavebních prvků pivovar a krčmu. Pozůstalá osmiboká věž byla v roce 1913 snížena, neboť zde byla obava, že již nevydrží hmotnost zdiva a zřítí se. Dnes jeątě stojí bránová věž, snížená osmiboká věž, přízemní části zdí jižní budovy a části hradebních zdí. Na nádvoří se také dochovala studna. Z mostu, vedoucího do bránové věže se dochovaly jen kamenné pilíře. V osmiboké věži lze spatřit jeątě zbytky schodiątě a krbu ze 14. století.
Zamek w Ojcowie - Foto: ZeroJeden, IV 2006 Zamek w Ojcowie - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek w Ojcowie - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek w Ojcowie - Zamek na pocztówce z 1900 roku Zamek w Ojcowie - Zamek na pocztówce z 1906 roku Zamek w Ojcowie - Ruiny zamku na widokówce z 1933 roku Zamek w Ojcowie - Zamek w Ojcowie na pocztówce z 1908 roku Zamek w Ojcowie - Foto: ZeroJeden, IV 2006 Zamek w Ojcowie - Foto: ZeroJeden, IV 2006 Zamek w Ojcowie - Ruiny zamku w Ojcowie na zdjęciu z 1915 roku Zamek w Ojcowie - Ruiny zamku na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Ojcowie - Zamek w Ojcowie na zdjęciu z lat 1918-36 Zamek w Ojcowie - Ruiny zamku w Ojcowie na zdjęciu sprzed 1915 roku Zamek w Ojcowie - Wieża bramna zamku w Ojcowie na zdjęciu sprzed 1915 roku Zamek w Ojcowie - Wieża bramna zamku w Ojcowie na zdjęciu sprzed 1915 roku Zamek w Ojcowie - Wieża zamku w Ojcowie na zdjęciu z 1915 roku Zamek w Ojcowie - Wieża zamku w Ojcowie na zdjęciu sprzed 1915 roku Zamek w Ojcowie - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Ojcowie - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Ojcowie - Ruiny zamku na pocztówce z około 1930 roku Zamek w Ojcowie - Foto: ZeroJeden, IV 2001 Zamek w Ojcowie - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek w Ojcowie - Plan zamku według Bohdana Guerquina 'Zamki w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=45&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(45);return false;'>źródło</a>] Zamek w Ojcowie - Plan według Bohdana Guerquina 'Zamki w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=45&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(45);return false;'>źródło</a>] Zamek w Ojcowie - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1883 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Ojcowie - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1888 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Ojcowie - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1859 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Ojcowie - Drzeworyt według rysunku W.Gościmskiego, Tygodnik Powszechny 1883 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Ojcowie - Drzeworyt, Przyjaciel Ludu 11, 1840 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Ojcowie - Staloryt nieznanego autorstwa, Environs de Krakovie-Vue d'Oycow, Leonard Chodźko La Pologne historique... t.1, Paris 1835-1836 Zamek w Ojcowie - Litografia nieznanego autorstwa, Widok zamku Ojcowa, Przyjaciel Ludu 1843 Zamek w Ojcowie - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 7, 1881 Zamek w Ojcowie - Ruiny zamku w Ojcowie na rysunku Jana Olszewskiego z 1904 roku Zamek w Ojcowie - Ruiny zamku w Ojcowie na litografii A.Załęskiego z lat 1845-75 Zamek w Ojcowie - Zamek w Ojcowie na litografii z XIX wieku Zamek w Ojcowie - Ruiny zamku w Ojcowie, akwarela Teodora Chrząńskiego, 'Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)' Zamek w Ojcowie - Zamek w Ojcowie na rysunku Alfreda Schouppé z 1861 roku Zamek w Ojcowie - Zamek w Ojcowie na litografii z 1847 roku Zamek w Ojcowie - Rysunek anonimowy, ok. 1820 Zamek w Ojcowie - Próba rekonstrukcji zamku ojcowskiego według Roberta Kubiszyna, zaczerpnięte z: R.Krajewski, R.Kubiszyn 'Orle gniazda i warownie jurajskie', Warszawa 1997 Zamek w Ojcowie - Widok ruin zamku w 1787 roku na akwareli Zygmunta Vogla Zamek w Ojcowie - Rekonstrukcja zamku w XVII wieku według Jana Salma, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Ojcowie - Hotele poniżej zamku w Ojcowie, rysunek Elwira Andriollego z 1886 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=311&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(311);return false;'>źródło</a>] Zamek w Ojcowie - Widok ruin zamku na litografii Jana Nepomucena Głowackiego, '24 widoków miasta Krakowa i jego okolic', Kraków 1832 Zamek w Ojcowie - Rysunek Zygmunta Vogla z początku XIX wieku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=161&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(161);return false;'>źródło</a>]

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.