Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlašovat

Založení účtu
blank
blankOlsztyn - Wersja polska

Hrad ve městě Olsztyn

 (Olsztyn • Holstein • Przymiłowice) 

Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Olsztyn • Holstein • Przymiłowice:    Olsztynek · Olsztyn · Hohlstein ·


Překlad:

nLokalizacja zamku na mapie Polskiejstrarším zděným objektem na hradě Olsztyn je kulatá věž, stojící na nejvyším bodě vrchu. Pochází ze 13. století. Nedochovaly se žádné dokumenty, na jejichž základě by bylo možné doložit stavbu hrad, avšak podle provedených výzkumů můžeme tvrdit, že teprve Kazimír Veliký v polovině 14. století zvětšil obrannou základnu do rozměrů největší tvrze v Krakovsko ? Čenstochovské Juře. Velikost celého objektu dokládá také změna názvosloví. Ve starších dokumentech o procesu biskupa Jana Muskaty pohnaného před soud 
Zamek w Olsztynie
fot. Kazimierz Broniewski, 1911
arcibiskupem Jakubem Świńkou se píše o ?hradě Przymiłowice?, po výstavbě Kazimíra Velikého je hrad již nazýván ?Holstein? nebo ?Olstin?. Určitě se jedná o to samé místo, ale asi ne o ten stejný objekt.
Nejstarší zmínka, která nepřímo dokládá existenci hradu, pochází z roku 1349. V dokumentu je zmíněn Zdziško purkrabí de Olsten. 15.3.1369 pobýval král Kazimír Veliký na hradě, když udělil średzkie právo blízkému městu Przyboru. Tento dokument se dochoval až do dnešní doby. Je však dost pravděpodobné, že král již dříve několikrát pobýval na hradě.
Hrad, dnes zřícenina, se skládá ze tří částí. Horní hrad je nejstraří, jak bylo zmíněno dříve, věž pochází ještě ze 13. století. Měří dnes 35 metrů, je válcovitého tvaru a je vystavěna z kamene. Její horní část byla dostavěna osmihrannými cihlami. Byla místem poslední obrany, vcházelo se do ní z hradeb. Kobka sloužila jako hladomorna. Na horním hradu byla velká jeskyně, která sloužila pro přechovávání potravin a munice. Průchody a chodby vytesané ve skále tvořily společně s přírodními jeskyněmi rozsáhlý labyrint na území celého horního hradu.
Z prostředního hradu se dochovalo málo, podobně 
Zamek w Olsztynie
Foto: ZeroJeden, VII 2004
jako z dolního. V dolním hradu se nacházely hospodářské budovy, stáje, byty pro služebnictvo a další objekty. Kromě těchto tří částí, které spolu tvořily ucelený komplex, stála na protilehlém konci vrchu samostatná čtvercová bašta. Plnila pozorovací funkce a také obranné, z boku chránila přístup k hradu. Na hradě stále pobývala vojenská posádka krále Kazimíra.
Po vymření piastovské dynastie se hrad společně s několika dalšímí okolními hrady dostal do rukou Vladislava Opolského. Byl to zbojník, také se tajně domlouval s křižáky, jeho počínání ukončil teprve Vladislav Jagellonský. Podařilo se mu získat zpět hrady držené Vladislavem Opolským, v roce 1396 po týdenním obléhání dobyl hrad Olsztyn, na němž opět usadil svoji stálou vojenskou posádku.
V roce 1587 se rozhořela o olsztýnský hrad bitva, o níž později psal Alexander Fredro i Vladislav Syrokomla. Do Polska vkročila vojska arciknížete Maxmiliána, v jejichž cestě stanul olsztýnský hrad, jehož posádce tehdy velel Kacper Karlinský. Rakušané se rozhodli k únosu jeho syna, kterého drželi v útočné linii. Podle tradice se 
Zamek w Olsztynie
fot. Kazimierz Broniewski, 1911
říká, že nikdo nesměl vypálil na nepřítele, teprve Karlinský odpověděl prvním výstřelem. Ve válce zahynul jeho syn, ale vojska arciknížete Maxmiliána musela odtáhnout.
Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - Zamek na pocztówce z 1912 roku Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - fot. Kazimierz Broniewski, 1911 Zamek w Olsztynie - Zamek na zdjęciu z 1899 roku Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - Widok zamku w 1920 roku Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - Foto: JAPCOK, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - Foto: JAPCOK, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Olsztynie - fot. Kazimierz Broniewski, 1911 Zamek w Olsztynie - fot. Kazimierz Broniewski, 1911 Zamek w Olsztynie - fot. Kazimierz Broniewski, 1911 Zamek w Olsztynie - fot. Kazimierz Broniewski, 1911 Zamek w Olsztynie - Zamek na zdjęciu z lat 40. XX wieku Zamek w Olsztynie - Zamek w Olsztynie na pocztówce z okresu międzywojennego Zamek w Olsztynie - Foto: JAPCOK, VIII 2002 Zamek w Olsztynie - Ruiny zamku w Olsztynie na zdjęciu Henryka Poddębskiego z 1932 roku Zamek w Olsztynie - Ruiny zamku w Olsztynie na zdjęciu Henryka Poddębskiego z 1932 roku Zamek w Olsztynie - Plan zamku według 'Katalogu zabytków sztuki w Polsce' Zamek w Olsztynie - Rysunek Jana Gumowskiego z 1935 roku Zamek w Olsztynie - Widok ruin zamku w 1787 roku na akwareli Zygmunta Vogla Zamek w Olsztynie - Drzeworyt A.Malinowskiego, Tygodnik Illustrowany 1874 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Olsztynie - Drzeworyt według rysunku Kostrzewskiego, Tygodnik Illustrowany 1863 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Olsztynie - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 7, 1881 Zamek w Olsztynie - Zamek w Olsztynie na stalorycie Antoniego Oleszczyńskiego z 1833 roku


Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem książek o tematyce zamkowej to zapraszam do przejrzenia biblioteczki wystawionej na sprzedaż. Zebrana kwota zasili cel charytatywny.