Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankOstrężnik - Wersja polska

Hrad ve městě Ostrężnik

  

Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

VLokalizacja zamku na mapie Polski polovině vzdálenosti mezi podčenstochovským Olątýnem a Bobolicemi se nachází skalnaté návąí se zbytky opevněného strážiątě. Umístění mezi dvěma ?orlími hnízdy? láká zařadit Ostrežnik do obranného systému, budovaného za vlády Kazimíra Velikého. Není to vąak jisté, neboť o této tvrzi není v historických pramenech žádná zmínka. Bohdan Guerquin vyslovil domněnku, že stavba nebyla dokončena před smrtí Kazimíra Velikého a zřejmě pro malý strategický význam nebyla dokončena vůbec. Tato hypotéza je považována za velmi pravděpodobnou. Jiná považuje Ostrežník za podobnou pomocnou strážnici, jakými byly např. Mirov, Przewodziszowice, nebo Suliszowice. Velikost objektu vąak tuto hypotézu vylučuje. Objekt zaujímal plochu nejméně 4000 metrů čtverečních. Zámek zřejmě nesplnil poslání, dané mu Kazimírem Velikým, zato 
Zamek w Ostrężniku
Foto: ZeroJeden, VI 2000
posloužil Mikuláąi Siestrzeňcovi v první pol. 15. stol. jako základna pro jeho loupeživé výpady do okolí.
Ostrežnický zámek tvořily dvě části. Na nejvyąąím místě skalnatého návrąí stál vlastní, tzv. ?horní zámek?, vystavěný tak, jak to zdejąí skála umožnila. Obtáčela jej zeď, dlouhá 150m, uzavírající plochu 1500 metrů čtverečních. Uvnitř stála jen jedna budova, opírající se o severní hradbu. Byla 30 m dlouhá a 10 m ąiroká. To není tak málo, což stojí proti domněnce, že staviteli zámku byli Wojtek a Marcin z Potoku, z rodu Śreniawa, který nebyl přílią bohatý. Do jižní části vlastního zámku byla dostavěna čtyřhranná věž, z níž vedl vhod do podzemí. Jižně od horního zámku stávalo rozsáhlé předzámčí. Podle Bohdana Guerquina zabíralo plochu 2 500 m čtverečních. Waldemar Blasczyk naměřil při terénním průzkumu 7 000 m čtverečních. Předzámčí mělo nepravidelný půdorys se zaoblenými rohy, obehnané dodnes místy zachovalými zbytky valů. Od horního zámku bylo odděleno hlubokým suchým příkopem.
Z vlastního zámku zbyly jen fragmenty zdí přízemí. Nedostatek zmínek o zámku v historických 
Zamek w Ostrężniku
Plan zamku według 'Leksykonu zamków w Polsce' [pramen]
pramenech se pokouąejí osvětlit pověsti. Podle jedné z nich tu bývalo vězení, v němž drželi králové bez soudu své politické odpůrce. Zdá se, že by stálo za to, hledat kostry vězňů, zemřelých za podivných okolností z časů panovníků a možná i lidí, zmizelých v pozdějąích časech.
Zamek w Ostrężniku - Foto: ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Ostrężniku - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Ostrężniku - Foto: ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Ostrężniku - Foto: ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Ostrężniku - Foto: ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Ostrężniku - Foto: ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Ostrężniku - Foto: ZeroJeden, VIII 2002 Zamek w Ostrężniku - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Ostrężniku - Plan zamku według 'Leksykonu zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>]
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.