Hrady a zįmky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla¹ovat

Zalo¾enķ śčtu
blank
blankPo³czyn-Zdrój - Wersja polskaPo³czyn-Zdrój - English version

Hrad ve mģstģ Po³czyn-Zdrój

 (Po³czyn-Zdrój • Bad Polzin • Polzin) 

Legendy
Zmķnky
blankCestovįnķ (Musķte se pųihlįsit)blanktlo
Zamek w Po³czynie-Zdroju - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Po³czynie-Zdroju - Zamek w Po³czynie na zdjźciu z okresu miźdzywojennego Zamek w Po³czynie-Zdroju - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Po³czynie-Zdroju - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Po³czynie-Zdroju - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Po³czynie-Zdroju - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Po³czynie-Zdroju - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Po³czynie-Zdroju - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Po³czynie-Zdroju - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Po³czynie-Zdroju - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Po³czynie-Zdroju - Rzut analityczny piwnic zamku wed³ug Zbigniewa Radackiego (a - oko³o 1515 roku, b - po³owa XVIII wieku)  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=101&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(101);return false;'>¼ród³o</a>]  <!--[<a href='401' title='Zamek w Po³czynie-Zdroju - 401' alt='Zamek w Po³czynie-Zdroju - 401' target=_blank>¼ród³o</a>]-->
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.