Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankRurka - Wersja polska

Hrad ve mìstì Rurka

 (Rurka • Rörchen) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo
Zamek w Rurce - Rekonstrukcja rzutu i pó³nocnej elewacji kaplicy zamkowej wed³ug Zbigniewa Radackiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=101&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(101);return false;'>¼ród³o</a>]  <!--[<a href='594' title='Zamek w Rurce - 594' alt='Zamek w Rurce - 594' target=_blank>¼ród³o</a>]--> Zamek w Rurce - Plan sytuacyjny wed³ug Zbigniewa Radackiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=101&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(101);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Rurce - Foto: ZeroJeden, III 2002 Zamek w Rurce - Foto: ZeroJeden, III 2002 Zamek w Rurce - Foto: ZeroJeden, III 2002 Zamek w Rurce - Foto: ZeroJeden, III 2002 Zamek w Rurce - Foto: JAPCOK, III 2002 Zamek w Rurce - Kaplica zamkowa w Rurce, Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Pommern.T.2,Bd.2,H 6,Der Kreis Greifenhagen', 1902
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.