Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla¹ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankSad³owo - Wersja polska

Hrad ve mìstì Sad³owo

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo
Zamek w Sad³owie - Plan zamku z XIV-XV wieku wed³ug Leszka Kajzera  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Sad³owie - Rekonstrukcja zamku wed³ug Leszka Kajzera i Jana Salma, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Sad³owie - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Sad³owie - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Sad³owie - Foto: ZeroJeden, X 2002
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.

Je¶li jeste¶ zainteresowany zakupem ksi±¿ek o tematyce zamkowej to zapraszam do przejrzenia biblioteczki wystawionej na sprzeda¿. Zebrana kwota zasili cel charytatywny.