Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankSidra - Wersja polskaSidra - Deutsch

Hrad ve mìstì Sidra

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo
Pøidej vpis


 
2006-03-06  01:38 • Netron
Jako mieszkaniec Sidry jestem bardzo zadowolony, ¿e s± ludzie, którzy fascynuj± siê tymi ruinami, oraz ca³± przesz³o¶ci± zamku.
 
2006-01-08  21:53 • viki
odk±d przyjechalam tu pierwszy raz wracam co tydzieñ. to miejsce jest jak magnez przyciaga i nie chce pó¶ciæ.
 
2004-02-22  07:11 • Justyna
Gdybym mog³a to pojecha³abym tam zaraz...ju¿....znowu.....i chcê tam nareszcie pojechaæ po raz kolejny (czyli trzeci).
 
2004-02-19  16:19 • Arkadiusz ze ¦cinawy
Chodzenie po bagnach wci±gaaaaaaaaaaaaaa
 
2000-08-29  18:52 • piter
To miejsce po prostu wci±gaaaaaaaaa....
 
2000-08-29  18:50 • griczi
Niedawno spêdzi³em tam wakacje. Jest to ma³o znane, jeszcze chyba nieodkryte miejsce. POLECAM !!!!!!!
 
2000-08-29  18:46 • piotr
Otacza go fajny mur obronny, po³o¿ony na wzniesieniu tworzy niesamowity nastrój
 
2000-08-29  18:44 • krzychu
Jest po³o¿ony w przepiêknej miejscowo¶ci i ³adnie komponuje siê z otoczeniem
 
2000-08-28  23:17 • viola
Po prostu moim zdaniem jest nawspanialszy (choæ niekoniecznie najurodziwszy), a poza tym odegra³ znacz±c± rolê w naszej historii, gdy¿ mie¶ci³ siê w pobli¿u zbór kalwiñski
 
2000-08-28  23:13 • jaro
Po prostu mnie zauroczy³. Polecam wszystkim zwiedzanie w ¶wietle zachodz±cego s³oñca....
 
2000-08-28  23:08 • katom
Kiedy¶ zwiedza³em niesamowite tunele tych ruin.......

Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.