Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankSmolec - Wersja polska

Hrad ve městě Smolec

 (Smolec • Schmolz) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo
1.     Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Seria nowa, T.IV, Zesz.2. Sobótka, K±ty Wrocławskie i okolice  
2. Chorowska Małgorzata    Rezydencje ¶redniowieczne na ¦l±sku. Zamki, pałace, wieże mieszkalne  
3. Kajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan    Leksykon zamków w Polsce  
4. Łuczyński Romuald Mariusz    Zamki i pałace Dolnego ¦l±ska - Wrocław i okolice  
5. Mazurska Teresa, Rachwalski Eugeniusz, Załęski Jerzy    Zamki Dolnego ¦l±ska t.II  
6. Pilch Józef    Leksykon zabytków architektury Dolnego ¦l±ska  
7. Pilch Józef.    Zabytki Architektury Dolnego ¦l±ska  
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.