Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla¹ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankSolec - Wersja polska

Hrad ve mìstì Solec

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo

Název podobné Solec:    Soldau (50%) Sokolec (43%)

Není pøelo¾eno.
Zamek w Solcu nad Wis³± - Zamek w po³owie XIX wieku wed³ug K.Stronczyñskiego Zamek w Solcu nad Wis³± - Drzeworyt Stanis³awa Antoszewicza wed³ug rysunku Micha³a Elwiro Andriollego, K³osy 1882 Zamek w Solcu nad Wis³± - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Solcu nad Wis³± - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Solcu nad Wis³± - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Solcu nad Wis³± - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Solcu nad Wis³± - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Solcu nad Wis³± - Foto: JAPCOK, IV 2002
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.