Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blank¦wierklaniec - Wersja polska

Hrad ve městě ¦wierklaniec

 (¦wierklaniec • Neudeck • Schwirklanitz) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo
více1.     Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.VI, Zesz.12. Województwo katowickie, Powiat tarnogórski  
2. Guerquin Bohdan    Zamki ¶l±skie  
3. Guerquin Bohdan,1904-1979. Muszyński,Stefan.    Zamki w Polsce  
4. Kajzer Leszek, Kołodziejski Stanisław, Salm Jan    Leksykon zamków w Polsce  
5. Krawczyk Jarosław Aleksander, Kuzio-Podrucki Arkadiusz    Zamki i pałace Donnersmarcków  
6. Matusik Józef,Miszalski Jerzy    Zamki w Polsce  
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.