Hrady a zįmky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla¹ovat

Zalo¾enķ śčtu
blank
blankTarnowiec - Wersja polska

Hrad ve mģstģ Tarnowiec

 (Tarnowiec • Tarnów) 

Legendy
Zmķnky
blankCestovįnķ (Musķte se pųihlįsit)blanktlo
1.     Przemiany architektury rezydencjonalnej w XV-XVIII wieku na terenie dawnego województwa sandomierskiego.  
vķce2. Dworaczyński Eligiusz, Okoński Jerzy    Zamek Tarnowski  
3. Guerquin Bohdan,1904-1979. Muszyński,Stefan.    Zamki w Polsce  
4. Kajzer Leszek, Ko³odziejski Stanis³aw, Salm Jan    Leksykon zamków w Polsce  
5. Kiryk Feliks    Urbanizacja Ma³opolski - województwo sandomierskie - XIII-XVI wiek  
6. Krupiński Andrzej Bronis³aw    Zabytki urbanistyki i architektury województwa tarnowskiego  
7. Leńczyk Gabriel    Katalog grodzisk i zamczysk z terenu Ma³opolski  
8. Marciniak-Kajzer Anna    Z badań nad siedzibami Leliwitów - rezydencje hetmana Jana Amora Tarnowskiego  
9. Marsza³ek Juliusz    Katalog grodzisk i zamczysk w Karpatach  
10. Matusik Józef,Miszalski Jerzy    Zamki w Polsce  
11. Moskal Krzysztof    In Castro Nostro Tarnoviensi  
vķce12. Moskal Krzysztof    Zamek tarnowski w ¶wietle inwentarzy z XVII wieku  
13. Moskal Krzysztof    Zamki w dziejach Polski i S³owacji. Miźdzy Wis³± a Hornadem. Czź¶ę druga: Od roku 1500 do 1771  
14. Moskal Krzysztof    Zamki w dziejach Polski i S³owacji. Tom I - miźdzy Wis³± a Hornadem  
15. Szope Maciej    Grodziska i zamczyska województwa tarnowskiego  
vķce16. Wróblewski S³awomir    Zamki i dwory obronne województwa sandomierskiego w ¶redniowieczu  
vķce17. Æaki Andrzej    Zamczysko w Tarnowie i perspektywy badań ¶redniowiecznych warowni karpackich  
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.