Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankWroc³aw-Arsena³ - Wersja polska

Hrad ve mìstì Wroc³aw-Arsena³

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo
Zamek we Wroc³awiu (Arsena³) - Plan zamku wed³ug Jerzego Romanowa i Romana Piwko '¦redniowieczna zabudowa wschodniej czê¶ci ul. Cieszyñskiej we Wroc³awiu' Zamek we Wroc³awiu (Arsena³) - Plan arsena³u z zaznaczonym na czarno murem z XIII wieku wed³ug Jerzego Romanowa i Romana Piwki  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=936&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(936);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek we Wroc³awiu (Arsena³) - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek we Wroc³awiu (Arsena³) - Widok z lotu ptaka na Wroc³aw ze sztychu Matthäusa Meriana z dzie³a 'Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae' z 1650 roku Zamek we Wroc³awiu (Arsena³) - Fragment planu widokowego Wroc³awia z oko³o po³owy XVII wieku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=414&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(414);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek we Wroc³awiu (Arsena³) - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek we Wroc³awiu (Arsena³) - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek we Wroc³awiu (Arsena³) - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek we Wroc³awiu (Arsena³) - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek we Wroc³awiu (Arsena³) - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek we Wroc³awiu (Arsena³) - Foto: ZeroJeden, IX 2003
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.