Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankŻywiec - Wersja polskaŻywiec - Deutsch

Hrad ve městě Żywiec

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

zLokalizacja zamku na mapie Polskiámek v żywiecku byl postavený rodem Skrzyńskich rodu labu» kolem poloviny XV. století. Na pravém břehu Soły v dne±ní západní části města tehdy stálo gotické rytířské sídlo. Potom Kazimierz Jagiellończyk přidělil zámek Piotrowi Komorowskiemu, který ho přestavěl a dal mu tvar renesanční rezidence. Zámek zůstal v rukou Komorowskich do roku 1697, kdy pře±el do majeteku královny Konstancji jako zaplacení dluhů starosty Mikołaja. Po ní vlastnil zámek Jan Wielopolski, kancléř velké koruny a také příbuzný Komorowskich. V roce 1838 znova změnil majitele a získali ho Habsburkové. Po II světové válce byly započaty koservatorské práce. Během jejich 
Zamek w Żywcu
Foto: ZeroJeden, VI 2006
provádění se zjistilo, ľe se zachovaly částečně fragmenty gotické tvrze - mimo jiné dvě ba±ty, které spojovala zeď. V severním křídle zámku byly objeveno také zdi dávné obytné věľe se zachovalými střelnicemi přizpůsobenými pro palné zbraně. Na místě východní půlba±ty byla postavena v XVII. století vysoká věľ o čtvercovém půdorysu. Hradní dvůr je obehnán třípatrovými budovami s pěkným podloubím.
Zamek w Żywcu - Plan zamku według Marii Bicz-Suknarowskiej 'Zamek żywiecki - jego wła¶ciciele i fazy rozwoju' Zamek w Żywcu - Plan według Mariana Korneckiego 'Zamki i dwory obronne ziemi krakowskiej'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=60&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(60);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Żywcu - Plan zamku z zaznaczonymi odkrytymi fragmentami najstarszego założenia według A.Swaryczewskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=86&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(86);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Żywcu - rys. L. Lepkowski, 1867 Zamek w Żywcu - Foto: ZeroJeden, VIII 1994 Zamek w Żywcu - Foto: ZeroJeden, VII 2003 Zamek w Żywcu - Tygodnik Illustrowany 1908 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Żywcu - Zamek na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Żywcu - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Żywcu - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Żywcu - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Żywcu - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Żywcu - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Żywcu - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Żywcu - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Żywcu - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Żywcu - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Żywcu - Dziedziniec zamku w Żywcu na zdjęciu z 1932 roku Zamek w Żywcu - Zamek w Żywcu na zdjęciu z lat 1910-39 Zamek w Żywcu - Zamek w Żywcu na zdjęciu z lat 1910-39 Zamek w Żywcu - Zamek w Żywcu na zdjęciu Adama Lenkiewicza z 1939 roku Zamek w Żywcu - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Żywcu - Foto: ZeroJeden, VII 2003 Zamek w Żywcu - Foto: ZeroJeden, VII 2003 Zamek w Żywcu - Foto: ZeroJeden, VII 2003 Zamek w Żywcu - Zamek na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Żywcu - Foto: ZeroJeden, VII 2003

Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.