Autoųi  
Titul Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.VI, Zesz.15. Województwo katowickie, Powiat zawierciański 
Informace pod red. Izabeli Rejduch-Samkowej i Jana Samka 
Vydal  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk i Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach 
Mģsto / rok Warszawa - 1962
ISBN