Autoři Zielińska-Durda Maria 
Titul Badania na zamku w Sanoku w latach 1981-1984 
Informace w: "Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1980-1984" 
Vydal  Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 
Město / rok Rzeszów - 1991
ISBN 0137-5725