Autoøi Kajzer Leszek 
Titul Dwory w Polsce od ¶redniowiecza do wspó³czesno¶ci 
Informace  
Vydal  DiG 
Mìsto / rok Warszawa - 2010
ISBN 978-83-7181-599-7