Autoĝi Sêczys Elżbieta 
Titul Zamek w latach okupacji pruskiej i Ksiestwa Warszawskiego 
Informace  
Vydal  Zamek Królewski 
Mìsto / rok Warszawa - 1987
ISBN