Autoøi Newerla Pawe³ , Wawoczny Grzegorz 
Titul Zamki i pa³ace Dorzecza Górnej Odry 
Informace  
Vydal   
Mìsto / rok  - 2007
ISBN