Autoři Nierychlewska Anna 
Titul Zamki i dwory województwa rawskiego w późnym średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych 
Informace  
Vydal   
Město / rok  - 2013
ISBN