Autoĝi Marciniak-Kajzer Anna 
Titul Ĥredniowieczny dwór rycerski w Polsce 
Informace  
Vydal  Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego 
Mìsto / rok £ódĵ - 2012
ISBN