Autoųi Marciniak-Kajzer Anna 
Titul ¦redniowieczny dwór rycerski w Polsce 
Informace  
Vydal  Wydawnictwo Uniwersytetu £ódzkiego 
Mģsto / rok £ód¼ - 2012
ISBN