Autoři Boguszewicz Artur 
Titul Fortyfikacje południowego pogranicza księstwa świdnicko-jaworskiego w XIII i na początku XIV w. 
Informace (maszynopis pracy doktorskiej) 
Vydal   
Město / rok Wrocław - 1996
ISBN