Autoři Majewska G. 
Titul Wyniki badań nad zamkiem gotyckim w Oporowie 
Informace w: "Roczniki Muzeów i Ochrony Zabytków Polski ¦rodkowej" tom 1/1973 
Vydal   
Město / rok 1973 - 
ISBN