Autoĝi Czo³owski Aleksander 
Titul Dawne zamki i twierdze na Rusi Halickiej 
Informace w: C.K. Grono Konserwatorów Galicji Wschodniej, Teka, Tom I 
Vydal   
Mìsto / rok Lwów - 1892
ISBN