Autoøi Karpowicz Mariusz 
Titul Królewski Zamek Wazów w Warszawie : warto¶ci artystyczne 
Informace  
Vydal  Zamek Królewski 
Mìsto / rok Warszawa - 1987
ISBN