Autoĝi Moczulska Anna 
Titul Inwentarz Zamku Królewskiego w Warszawie z 1837 roku 
Informace  
Vydal  Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie 
Mìsto / rok Warszawa - 2002
ISBN