Autoĝi Szafrañska Ma³gorzata 
Titul Ogród Zamku Królewskiego w Warszawie 
Informace  
Vydal  Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie 
Mìsto / rok Warszawa - 1994
ISBN ISBN 83-7022-047-9