Autoři Lileyko Jerzy 
Titul Vademecum Zamku Warszawskiego 
Informace  
Vydal  Wydawn. Interpress 
Město / rok Warszawa - 1980
ISBN