Autoĝi Lileyko Jerzy 
Titul Zamek Królewski 
Informace  
Vydal  Krak: Panst. Wydaw. Naukowe 
Mìsto / rok Warszawa - 1976
ISBN