Autoĝi Eugeniusz Linette 
Titul Zamek w Poznaniu. 700 lat dziejów 
Informace  
Vydal  PWN 
Mìsto / rok Poznañ - 1981
ISBN 83-01-02548-4