Auto°i  
Titul Katalog Zabytkˇw Sztuki w Polsce, T.I, Zesz.10. Wojewˇdztwo krakowskie, Powiat nowos▒decki 
Informace pod red. doc. dra Jerzego Szablowskiego 
Vydal  Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Mýsto / rok Warszawa - 1951
ISBN