Autoři Procek Małgorzata 
Titul Toszek: (miasto - zamek - muzeum) 
Informace fot. Czesław Siemianowski 
Vydal  Muzeum w Gliwicach 
Město / rok Gliwice - 1968
ISBN