Autoøi Baniukiewicz El¿bieta, Wi¶niowska Zofia 
Titul Zamek w £añcucie 
Informace  
Vydal  Arkady 
Mìsto / rok Warszawa - 1970
ISBN Symbol 20989/RA/Be